Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Browarnej 82 w Elblągu, będącej siedzibą Delegatury oraz Kapitanatu Portu Elbląg oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu będącej siedzibą służb dyżurnych Kapitanatu oraz Oddziału Technicznego oraz Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego.
Data publikacji: 2019-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-22

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Browarnej 82 w Elblągu będącej siedzibą Delegatury oraz KP Elbląg oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu będącej siedzibą służb dyżurnych Kapitanatu oraz OT i SON, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.09.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę KLA-MIR FH-U, ul. Okulickiego 1/4, 82-300 Elbląg za cenę 29 520,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.