Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Browarnej 82 w Elblągu, będącej siedzibą Delegatury oraz Kapitanatu Portu Elbląg oraz w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Radomskiej 23 w Elblągu będącej siedzibą służb dyżurnych Kapitanatu oraz Oddziału Technicznego oraz Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego.
Data publikacji: 2019-10-02
Status postępowania: Badanie i ocena ofert