Pierwsze spotkanie konsultacyjne

15 lipca 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich waz z analizami przestrzennymi. Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. Dokument ten jest pierwszym etapem procesu planistycznego, którego celem jest sporządzenie projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich”.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania oraz notatkę: