Dostawa korowarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 08.10.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-09-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę korowarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MASZYNY LEŚNE Jan Kłoda, Puńców, ul. Cieszyńska 67A, 43-400 Cieszyn; za cenę 21 731,64 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.