Dostawa przyczepy z wysięgnikiem balkonowym. Termin składania ofert do dnia 08.10.2019r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2019-09-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczepy z wysięgnikiem balkonowym, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GUTLIFT Marcin Gut Spółka Jawna ul. Piekarska 4, 43-300 Bielsko - Biała, za cenę 115.620,00zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.