Dostawa urządzeń pomiarowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 02.10.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-09-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń pomiarowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 03.10.2019 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
STATOR Krzysztof Tarnowski, ul. Cyprysowa 5B/11, 83-000 Pruszcz Gdański; za cenę 2 778,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.