Serwis i konserwacja systemów ochrony technicznej obiektów terenowych i Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.

Serwis i konserwacja systemów ochrony technicznej obiektów terenowych i Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-09-24
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-02

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na serwis i konserwację systemów ochrony technicznej obiektów (sygnalizacja włamania SSW, telewizja dozorowa TVU) - placówek terenowych i budynku Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 01.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "GARDA" Sp. z o.o. za cenę 41 229,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.