Podczyszczenie dna w miejscu przejścia kabla przez tor podejściowym do Portu Gdynia
Numer umowy: WI4-KSBMIIA-3800-119/14
Data obowiązywania: 2014-10-28
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66 80-702 Gdańsk
Wartość umowy: 1302396.3 zł