Dostawa odkurzaczy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 30.09.2019 r.
Data publikacji: 2019-09-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę odkurzaczy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 01.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H. "PRO-HAND" s.c. M. M. Tomasionek, ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec; za cenę 5 950,74 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.