1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kontroli oraz dokumentacji z kontroli obiektów hydrotechnicznych i oznakowania nawigacyjnego administrowanych przez Bazę oznakowania Nawigacyjnego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 Prawo budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Data publikacji: 2019-09-13