straszy operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: 5/2019
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-09-12 do: 2019-09-19
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
straszy operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pan Mirosław Klarowski zamieszkały w Gdyni.