Dostawa kombinezonów wypornościowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.09.2019 r.
Data publikacji: 2019-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę kombinezonów wypornościowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.09.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
GRIFFIN GROUP S.A. MARINE sp.k. , ul. Łużycka 2A, 81-537 Gdynia; za cenę 24 354,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w punkcie „ termin wykonania zamówienia”.
Zamawiający zmienia zapis z 14 dni od daty przesłania zamówienia - na 30 dni od daty przesłania zamówienia.