Dostawa kombinezonów wypornościowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.09.2019 r.
Data publikacji: 2019-09-12
Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w punkcie „ termin wykonania zamówienia”.
Zamawiający zmienia zapis z 14 dni od daty przesłania zamówienia - na 30 dni od daty przesłania zamówienia.