Dostawa przyczep rolniczych ocynkowanych w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Termin składania ofert do dnia 23.09.2019r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2019-09-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczep rolniczych ocynkowanych w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.09.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Cemarol Sp. z o.o. ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica, za cenę 133.824,00zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.