Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie wjazdu technologicznego dla służb OOW Rozewie” – wejście nr 34 Kuźnica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

poniżej 30 tys. euro
Data publikacji: 2019-09-06