Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zadaniu pn.: ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w miejscowości Kąty Rybackie – Etap III”
Numer umowy: 20/IOW/2019
Data obowiązywania: 2019-08-29
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „STANA”, ul. Świętojańska 23 A, 82-340 Tolkmicko
Wartość umowy: 1016804.25 zł