Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej masztu flagowego na terenie Obchodu Ochrony Wybrzeża w Dębkach, dz. 451/6 obręb Żarnowiec, Gmina Krokowa, Powiat Pucki, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr AB/MP-6740/143/18/GK z dnia 02.11.2018 r oraz projektem budowlanym stanowiącym załącznik do zamówienia.
Data publikacji: 2019-08-29
Data publikacji wyników postępowania: 2019-09-06

Informuję, że w wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Geo-Fix Łukasz Oklak ul. ul. 3 Brygady Szczerbaca 4/9. 80-041 Gdańsk – 95,00 pkt, w tym:

- cena: 80,00 pkt. (499,00 netto, 613,77 brutto)
- doświadczenie i potencjał techniczny : 15 pkt. (2 usługi geodezyjne na rzecz Administracji Morskiej)