Decyzja nr 5/18

Decyzja nr 5/18 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni uchylająca w całości ostateczną decyzję z dnia 31.07.2014 r., znak INZ1.1-HK-8105-5/14 na ułożenie i utrzymywanie podmorskich kabli stanowiących morską infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej – część wschodnia (MIP-E) na obszarze morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.