zastępca naczelnika wydziału ds. prawno-organizacyjnych (PO) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: Informacja o naborze wewnętrznym nr 4/2019
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjny (PO)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-08-23 do: 2019-08-26
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
zastępca naczelnika wydziału ds. prawno-organizacyjnych (PO) - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pani Jolanta Karolak zamieszkała w Rumi.