Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 14.08.2019 r.
Data publikacji: 2019-08-06
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-19

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.08.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Direct Import s.c. Krzysztof Bartnicki, Andrzej Mielewczyk,
ul. Wejherowska 3, Dobrzewino, 80-209 Chwaszczyno; za cenę 23036,30 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania asortymentu równoważnego w pozycji nr 73 oraz 74 formularza oferty.