ŚWIADCZENIE CAŁOROCZNYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI FALOCHRONÓW I NABRZEŻY ORAZ POWIERZCHNI RZEK MOTŁAWA I MARTWA WISŁA ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MORSKI W GDYNI W LATACH 2019 - 2021 - CZĘŚĆ I - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POWIERZCHNI RZEKI MOTŁAWY ORAZ RZEKI MARTWEJ WISŁY W ZAKRESIE USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ STAŁYCH
Numer umowy: TI2.372(381).01.28.2019.SC
Data obowiązywania: 2019-08-01
Wykonawca: DELFIN R.M. Firma Usługowa Jarosław Kryszewski, 83-021 Przejazdowo, ul. Kasztanowa 47
Wartość umowy: 85700 zł