Roczna kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
Numer umowy: TI.2.372.226.58.30.2019.MK
Data obowiązywania: 2019-07-30
Wykonawca: Projektowanie i Nadzory mgr inż. Jan Kłosowski , ul. Myśliwska 73C/7, 80-283 Gdańsk
Wartość umowy: 43500 zł