Dostawa części zamiennych do agregatu prądotwórczego Cummins Onan. Termin składania ofert do dnia 07.08.2019 r.
Data publikacji: 2019-07-30
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych do agregatu prądotwórczego Cummins Onan, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.08.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Marine Works Adam Zaborowski, ul. Ateny 10, 80-299; za cenę 17 646,81zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.