Wycena nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w gminie Gdynia działka nr 2521 przy ul. Warsztatowej 5.

Wycena nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w gminie Gdynia działka nr 2521 przy ul. Warsztatowej 5.
Data publikacji: 2019-07-29
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-12

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wycenę nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w gminie Gdynia działka nr 2521 przy ul. Warsztatowej 5, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.08.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Doradztwo Inwestycyjne Barbara Majewska, ul. Zeusa 55, 80-299 Gdańsk za cenę 5 700,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.