Wykonanie operatu wodnoprawnego dla zadania: Wykonanie wjazdów technologicznych dla Służb Ochrony Wybrzeża wjazdu nr 23 Jastrzębia Góra
Data publikacji: 2019-07-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-08-13

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie operatu wodnoprawnego dla zadania: Wykonanie wjazdów technologicznych dla Służb Ochrony Wybrzeża wjazdu nr 23 Jastrzębia Góra, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.08.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Projektowo-Usługowej BUNA Sebastian Kawa z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-235), przy ul. Stefana Banacha 37/6 za cenę 2 195,55 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.