Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Suchaczu ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3540, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3810 )