Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w Gdynia w latach 2019-2021 - część II - utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży, do których dostęp jest tylko od strony lądu
Numer umowy: TI2.372(381).01.27.2019.SC
Data obowiązywania: 2019-07-22
Wykonawca: Zakład Remontowo - Budowlany Bromix Sp. jawna Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir, 80-537 Gdańsdk, ul. Wyzwolenia 35
Wartość umowy: 121260 zł