Świadczenie całorocznych usług utrzymania czystości falochronów i nabrzeży oraz powierzchni rzek Motława i Martwa Wisła administrowanych przez Urząd Morski w latach 2019-2021 - część III - utrzymanie czystości falochronów rzeki Motławy oraz rzeki Martwa Wisła w zakresie usuwania zanieczyszczeń stałych
Numer umowy: TI2.372(381).01.26.2019.SC
Data obowiązywania: 2019-07-15
Wykonawca: HYDROIN Sp. z o.o., 80--309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 480/21
Wartość umowy: 209600 zł