Dostawa regałów metalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-07-19
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę regałów metalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "SKRAWMET" W. Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski Spółka Jawna,
ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc; za cenę 12 336,90 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymanym zapytaniem informujemy, iż Zamawiający dopuszcza montaż regałów na zaczepy, natomiast półki regałów mają być metalowe.