Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2019 r. - Przepisy portowe ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3329, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 3683 )