Dostawa składników umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: AG2.372.1.2019
Data obowiązywania: 2019-07-03
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe DOM MODY "GUSTO" s.c. Augustyn Grulkowski, Danuta Rutkowska, 81-378 Gdynia, ul. Legionów 13
Wartość umowy: 253190 zł