Rozbiórka dwóch budynków i wymiana ogrodzenia na działce nr 13/8 zlokalizowanej w gminie Krokowa obręb 1 Białogóra. Termin składani ofert 19.07.2019 godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-07-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-25

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na rozbiórkę dwóch budynków i wymianę ogrodzenia na działce nr 13/8 zlokalizowanej w gminie Krokowa obręb 1 Białogóra, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "WMW" Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce, Dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa za cenę 66.413,85 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.