Dostawa żarówek oraz urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert wydłużony do dnia 26.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-07-10
Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z aktualizacją formularza oferty, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.07. 2019 r.