Dostawa żarówek oraz urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert wydłużony do dnia 26.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-07-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę żarówek oraz urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy PRONAW Sp. z o.o., ul. Łozy 21, 80-516 Gdańsk; za cenę 147 292,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z aktualizacją formularza oferty, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.07. 2019 r.