Dostawa myjek ciśnieniowych oraz odkurzaczy Karcher dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 17.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-07-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę myjek ciśnieniowych oraz odkurzaczy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy KARCHER CENTER FORTECH, ul. Załogowa, 80-557 Gdańsk ; za cenę 4 206,39 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.