Dostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: WI2.372.I.2019.AŁ
Data obowiązywania: 2019-07-03
Wykonawca: IT-GRAMS s.c, ul. Budowlanych 46C, 80-298 Gdańsk
Wartość umowy: 149875.5 zł