dozorca - OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA
Sygnatura ogłoszenia: 9/(NSC)/2019
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (OIN)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-07-05 do: 2019-07-12
Procedura naboru w toku.