Pierwsze obchody Światowego Dnia Oznakowania Nawigacyjnego 

Światowy Dzień Oznakowania Nawigacyjnego

Światowy Dzień Oznakowania Nawigacyjnego

Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego, w dniu 29 maja 2018 roku, ustanowiono Światowy Dzień Oznakowania Nawigacyjnego, który obchodzony będzie corocznie 1 lipca.

IALA (od 1957 r.) to międzynarodowa organizacja skupiająca krajowych przedstawicieli  odpowiedzialnych za oznakowanie nawigacyjne, producentów, dystrybutorów lub konsultantów w dziedzinie oznakowania nawigacyjnego, których zarekomendują władze danego kraju. W Organizacji działają również członkowie stowarzyszeni, którymi mogą być porty, organizacje naukowe lub inne, swoją  działalnością związane z oznakowaniem nawigacyjnym.

Ideą święta jest budowanie większej świadomości odnośnie roli oznakowania nawigacyjnego dla bezpieczeństwa nawigacji oraz przybliżenia znaczenia IALA, jako organizacji  działającej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa żeglugi na morzu, a także promującej rozwój standardów technologicznych  służących oznakowaniu nawigacyjnemu.

Urząd Morski w Gdyni od 1962 r.  aktywnie działa w pracach Organizacji, wypracowując i wdrażając koncepcje modernizacji oznakowania nawigacyjnego oraz systemów radionawigacyjnych stosownie do rozwoju światowej techniki oraz zaleceń IALA. Na bieżąco wdrażane są na polskich obszarach morskich zalecane rozwiązania techniczne, zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami IALA  i standardami IMO. Przykładem takich działań są systemy radionawigacyjne  DGPS i AIS-PL. Również  w oparciu o rekomendacje IALA, zostały  przeprowadzone   modernizacje systemów VTS Zatoka Gdańska oraz  VTMS Szczecin – Świnoujście w ramach Projektu KSBM.