Wykonanie i dostawa "Dzienników Portowych". Termin składania ofert: 04.07.2019r. godz. 10:00
Data publikacji: 2019-06-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie i dostawę "Dzienników Portowych", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy INFODRUK Drukarnia Cyfrowa, ul. Kapitańska 11B, 81-331 Gdynia za cenę 2.300,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.