Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego. Termin składania ofert do dnia 03.07.2019r.
Data publikacji: 2019-06-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę fabrycznie nowego ogumienia do środków transportu lądowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę „ALU-CAR Gorzyce” Krzysztof Drozd, ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz, za cenę 33.805,40zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.