Dostawa naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 02.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-26
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec Zdrój; za cenę 49 000,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.