Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 4

DUM_refulacja_jelitkowo

Prace refulacyjne Gdańsk Jelitkowo – 14 czerwca 2019

Urząd Morski w Gdyni informuje, iż prace polegające na budowie plaż poprzez refulację są w toku. Refulacja polega na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody, a następnie rozgarnianiu i profilowaniu przez maszyny budowlane pozostałego na plaży piasku. Dzięki tym działaniom plaże w wytypowanych miejscach zostaną poszerzone o parędziesiąt metrów. Celem wykonywanych prac jest ochrona brzegu morskiego przed erozją, a także ochrona przeciwpowodziowa zaplecza.

W dalszej części m.in. harmonogram prac.

Na czas prac, poszczególne odcinki plaż będą sukcesywnie zamykane. Jednak przejścia do obiektów znajdujących się na plażowych będą wytyczone i udostępnione. Należy podkreślić, że piasek planowany do refulacji został przebadany pod względem geologicznym, chemicznym i nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i  środowiska. Nie będzie odbiegał od piasku, który aktualnie znajduje się na naszych plażach. Za  ewentualne utrudnienia przepraszamy.  

Harmonogram prac – podane daty są orientacyjne i mogą ulec zmianie:  

Gdańsk Jelitkowo: refulacja zakończona, aktualnie trwa demontaż rurociągu i wywóz sprzętu; po weekendzie (22-23.06.2019r.) zamknięte mogą być jeszcze max. 3 przejścia na plażę, w tym wejście nr 63, którym odbywa się wywóz sprzętu. Reszta wejścia powinna być otwarta.

Cypel Helski: do 25.06.2019 planowane zakończenie refulacji (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

Jastrzębia Góra – Ostrowo:

I etap: 25.06.2019-4.07.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu)

km 137-138
wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód)

II etap: 7-20.07.2019 (+ 4 dni na demontaż rurociągu)  

km 133,5-135
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód)

III etap: 21.07.2019-8.08.2019 (+ 7 dni na demontaż rurociągu)  

km 135-137
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód)

Kuźnica: trzeci/czwarty tydzień sierpnia 2019

Sztutowo/Stegna: druga połowa sierpnia do pierwszej połowy września 20119

Westerplatte: pierwsza/druga połowa września 2019

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w dane miejscowości będzie można korzystać.

Termin refulacji (czerwiec-wrzesień 2019) związany jest ściśle z projektem „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. W styczniu 2019 roku Urząd Morski w Gdyni  podpisał dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych, które obejmują m.in. wykonanie refulacji, polegającej na wbudowaniu w brzeg morski urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Północnego.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego (6 420 m) zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie (do 600 m) i zwiększenie jego głębokości technicznej (do 18 m).

Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Północnego w Gdańsku. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku.

Link do prezentacji na temat projektu: https://prezi.com/view/Y8rJ4cKE8DLUKGlaDYUI/

Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Jelitkowo wykonana w dniu 14 czerwca 2019r.

Załączniki:

  1. Mapa z harmonogramem prac refulacyjnych Jastrzębia Góra – Ostrowo z podziałem na etapy
  2. Mapa przedstawiająca odcinek: Jastrzębia Góra – Ostrowo – potencjalny przebieg linii brzegowej po zakończeniu prac