Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 01.07.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-19
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "KLIMAR" Sp. J.
M. Klityński, N. Klityński, ul. Wrocławska 3, 52-200 Suchy Dwór; za cenę 9 379,06 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z niewłaściwym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany w formularzu oferty (w pozycji numer 56)
zapis:"Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych długich z końcówką kulistą Beta profil torx 97BTXL/SC9"
został zmieniony na:"Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą Beta profil torx 97BTX/SC8".

W pozycji 49 i 50 zestawienia nastąpiła pomyłka. Właściwe brzmienie to:
poz. 49. Nasadka trzpieniowa ½” Beta C920 RTX Torx w rozmiarze 40
poz. 50. Nasadka trzpieniowa ½” Beta C920 RTX Torx w rozmiarze 50