Wywóz nieczystości stałych z Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar.
Data publikacji: 2019-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na wywóz nieczystości stałych z Obchodu Ochrony Wybrzeża Jantar została wybrana firma Wywóz nieczystości Usługi Transportowe Andrzej Piotr Seremak, ul. Gdańska 19A, 82-103 Stegna.
Dziękujemy za złożenie ofert.