Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Campingowego w Łebie.
Data publikacji: 2019-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Campingowego w Łebie została wybrana firma Usługi Sanitarno - Transportowe SANIPOL Sp.C., Kazimierz Kokociński& Andrzej Wąsik, ul. Nowęcińska 31, 84-360 Łeba.
Dziękujemy za złożenie ofert.