Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z Latarni Morskiej w Helu oraz z Obchodu Ochrony Wybrzeża w Helu.
Data publikacji: 2019-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z Latarni Morskiej w Helu oraz z Obchodu Ochrony Wybrzeża w Helu. została wybrana firma Usługi Asenizacyjne Witold Kunc, ul. Kwiatowa 10, 84-107 Werblinia.
Dziękujemy za złożenie ofert.