Dzierżawa pojemników na nieczystości stałe dla Kapitanatu Portu Hel, Budynku mieszkalnego w Helu oraz Latarni Morskiej w Helu
Data publikacji: 2019-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro na dzierżawę pojemników na nieczystości stałe dla Kapitanatu Portu Hel, Budynku mieszkalnego w Helu oraz Latarni Morskiej w Helu została wybrana Gmina Miejska Hel, Zespół Zakładów Obsługi Miasta, ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel.
Dziękujemy za złożenie ofert.