Dostawa kombinezonów roboczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 25.06.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-18
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę kombinezonów roboczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.06.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy 4Workers Sp. z o.o.,
ul. Zielona 26, 42-360 Poraj; za cenę 4 269,44 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.