Czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa

Konferencja końcowa

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się w Warszawie czwarte spotkanie konsultacyjne (tzw. konferencja końcowa) podsumowujące 3-letni proces planistyczny, dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów uzgadniających i opiniujących projekt planu, a także inwestorzy zainteresowani działalnością na obszarach morskich.
Dziękujemy za liczne przybycie i konstruktywną dyskusję.

Poniżej zamieszono prezentacje ze spotkania.

Logo PO WER