1.1 Roboty podczyszczeniowe na torze wodnym, obrotnicy i w basenie portowym we Fromborku 1.2 Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowym do portu w Tolkmicku
Numer umowy: TI2-WMO-3800-226-10-20/14
Data obowiązywania: 2014-10-28
Wykonawca: Konsorcjum firm: 1) Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW SERVICE Sp. z o.o. ul. Ogińskiego 14A/1, 71-431 Szczecin 2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie ul. Modlińska 17 03-199 Warszawa
Wartość umowy: 2275886.32 zł