Wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”

Data publikacji: 2019-06-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-07-24

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu ,,Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku’’ decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.07.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Maj Film Produkcja Filmowa Jakub Maj za cenę 60 270,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.