Opracowanie dokumentacji projektowej zadania Budowa Nabrzeża Wyspy Stogi oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer umowy: TI1.372.74.28.20.2019.JK
Data obowiązywania: 2019-06-12
Wykonawca: Wuprohyd Sp. z o. o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
Wartość umowy: 401595 zł