Dostawa sklejki liściastej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 24.06.2019 r.
Data publikacji: 2019-06-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-06-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sklejki liściastej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.06.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
FHU "AKA" Adam Kędzierski, ul. Anielewicza 18A/65, 01-032 Warszawa; za cenę 8 191,43 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.